Webbpolicy

ABAS Protect avser att i görligaste mån tillhandahålla korrekt och tillförlitlig information om produkter, priser, tillgänglighet och andra egenskaper på stängselshoppen.se, men då felaktigheter ändå smyger sig in beklagar vi givetvis detta.

Integritet
Kakor används på Stängselshoppen i syfte att underlätta för användare att samverka med webbplatsen, till exempel för att minnas inställningar. Kakor kan fordras för vissa funktioner, som att hantera kundvagnar och kundkonton. Användare av Stängselshoppen anses vara införstådda med att kakor används på normalt sätt, och Lagen om elektronisk kommunikation respektive Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan därför anses vara efterlevda. Användare kan själv styra hur kakor används genom inställningar i webbläsaren; det normala är att acceptera kakor.

Upphovsrätt
ABAS Protect äger rättigheterna till samtliga bilder och annat mediematerial som visas på Stängselshoppen, om inte annat anges eller framgår implicit. Ingen del av webbplatsen får utan skriftligt tillstånd kopieras för annat än personligt bruk eller i den utsträckning sedvanlig citaträtt medger. ABAS Protect nyttjar i förekommande fall andras upphovsrättsskyddade material med vederbörligt tillstånd, för att visa produkter med mera.

Kryptering
SSL- och TLS-kryptering används i samband med hantering av känsliga persondata, som vid betalning, kontoadministration och e-post.

Teknik
stängselshoppen.se drivs på en server med Linux 4.4 (Ubuntu 16.04 Xenial Xerus LTS) som underliggande operativsystem. Apache 2.4, PHP 7 och MariaDB 10 ligger i botten för alla våra webbsystem. TLS-data krypteras med 256/4096 bitars nyckel, och transporteras i HSTS med höggradiga skiffer. Föredraget protokoll är HTTP/2. Vi använder Prestashop 1.6 i senaste version som butikssystem.